Vertaalbureau EUTranslations


Gsm:  +32 (0)  746 771 878                      Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Welkom op het Vertaalbureau EuTranslations.                

Bedankt voor uw vertrouwen in ons.

 

Technische vertalingen

Vertaling van technische teksten, waarin veel gebruik wordt gemaakt van een bepaalde vakterminologie, worden gedaan door vertalers met specifieke kennis van het betreffende domein. Dit garandeert een nauwkeurige en correcte vertaling.

 

Beëdigde vertalingen

 

Beëdigde vertalingen van akten en documenten worden uitgevoerd door vertalers die beëdigd zijn bij een Rechtbank van Eerste Aanleg in België. Meestal dient een beëdigde vertaling ook gelegaliseerd te worden.


Juridische vertalingen

Onder vertalingen van juridische teksten worden dagvaardingen, vonnissen en juridische correspondentie gerekend. Ook oprichtingsaktes, jaarverslagen en notariële aktes vallen hieronder.


Commerciële vertalingen

Dit zijn vertalingen van teksten en documenten die een meer zakelijk en commercieel karakter hebben. De aansprekende toon die eigen is aan commerciële teksten overnemen in de vertaling is een belangrijk criterium.

IT-vertalingen en vertalingen van website

IT-vertalingen houden vertalingen van teksten in die geïntegreerd dienen te worden in een gebruikersprogramma. Wij bieden eveneens complete vertalingen van websites aan.